Android Central

EU lutar sig mot att tvinga Apple att göra iMessage plattformsoberoende, säger rapporten

protection click fraud

Vad du behöver veta

  • Europeiska unionen överväger att göra iMessage till en kärnplattformstjänst enligt Digital Markets Act (DMA).
  • Om iMessage blir en kärnplattformstjänst måste Apple göra den tillgänglig på tredjepartsenheter.
  • Enligt en Bloomberg-rapport lutar EU sig mot att utfärda beteckningen eftersom iMessage inte är tillräckligt populärt för företag.

Apple kanske inte tvingas ta med iMessage till Android-enheter trots allt, enligt en Bloomberg rapporterar som belyser Europeiska unionens pågående överläggningar. EU är håller på att bestämma sig om iMessage ska betraktas som en kärnplattformstjänst enligt Digital Markets Act (DMA). Om en tjänst får beteckningen kärnplattformstjänst måste den vara plattformsoberoende i EU.

Men EU kanske inte ger iMessage denna beteckning på grund av en viktig del av DMA. Lagstiftningen säger att kärnplattformstjänster används som en viktig kanal mellan företag och konsumenter. Huruvida iMessage används på något betydande sätt för affärsapplikationer är lite osäkert, vilket är anledningen till att det inte fanns med i EU: s första omgång av beteckningar.

Men nu säger rapporten ovan att EU lutar sig mot att namnge iMessage som en kärnplattformstjänst. EU-kommissionen anser nu att iMessage inte är tillräckligt viktigt för EU-medborgare på företagsmarknader, sa personer som är bekanta med saken till Bloomberg.

Apple har några iMessage-funktioner som passar för affärsanvändning. De är dock bara tillgängliga i ett fåtal EU-länder, som Italien, Frankrike och Tyskland. Den största är Business Chat, som låter användare få support från utvalda företag i Messages-appen på en iPhone. Funktioner som dessa måste vara mycket populära i EU för att iMessage ska få en kärnplattformstjänstbeteckning.

Rapporten kommer mindre än en månad efter Google skrev ett brev till Europeiska kommissionen, med argumentet att den borde göra iMessage till plattformsoberoende. Google har också bett att Apple ska stödja RCS-meddelanden på iPhone och Apple senare meddelade att de planerar att göra det nästa år.

Det kommer också bara ett dygn efter att mjukvaruutvecklingsföretaget Beeper lyckades omvända iMessage. Med sin nya app, Beeper Mini, kan vilken Android-enhet som helst registrera sig med iMessage direkt på Apples servrar.

Tre av Apples tjänster har redan utsetts till kärnplattformstjänster: App Store, Safari och iOS. Huruvida iMessage skulle gå med i de andra Apple-tjänsterna har varit föremål för en fem månader lång granskning.

Kommissionen har sagt att den kommer att fatta ett slutgiltigt beslut i februari.

instagram story viewer