Artikkel

AT&T: Regjeringen kan trenge garanti for å innhente lokasjonsdata

protection click fraud

AT&T har sluttet seg til den økende juridiske samtalen om personvernet til lokaliseringsdata, og sier at føderale etterforskere kan være pålagt å få en arrestordre før de samler inn slike data i fremtiden, Wall Street Journal rapporterte i dag.

Mens føderale etterforskere fortsatt er pålagt å innhente tillatelse fra en dommer for å samle lokasjonsdataene til en mobiltelefonkunde, er standarden beviset er lavere enn beviset takket være en dom fra 1970-tallet fra Høyesterett som tillater regjeringen å samle inn telefonregister uten sannsynlig årsaken.

Ingenting i de [tidligere rettslige] avgjørelsene som er tenkt, langt mindre påkrevd, et lovlig regime som tvinger enkeltpersoner til å velge mellom å opprettholde sine personvern og deltakelse i den fremvoksende sosiale, politiske og økonomiske verden som lettes ved bruk av dagens mobile enheter eller annen stedsbasert tjenester.

Selv om dette i begynnelsen kan virke som AT&T har kommet ut til støtte for kunders personvern, tar det ikke stilling til om domstoler

bør være pålagt å få en garanti, eller noe mindre. I stedet søker den avklaring fra høyere domstoler om hvilke typer godkjennelse etterforskere trenger for å samle inn lokasjonsdata.

Hold kontakten

Registrer deg nå for å få siste nytt, tilbud og mer fra Android Central!

instagram story viewer