Android Centrala

Zdaj lahko rootate svoj telefon brez strahu pred težavami s strani moškega

protection click fraud

„Računalniški programi, ki brezžičnim telefonskim slušalkam omogočajo izvajanje programskih aplikacij, pri čemer se izogibanje izvaja izključno namen omogočanja interoperabilnosti takšnih aplikacij, kadar so bile zakonito pridobljene, z računalniškimi programi na telefonu slušalka."

Izjava kongresnega knjižničarja o oblikovanju predpisov v razdelku 1201 Oddelek 1201(a)(1) zakona o avtorskih pravicah zahteva, da vsaka tri leta ugotovim, ali obstaja so kateri koli razredi del, za katere bodo veljale izjeme od zakonske prepovedi izogibanja tehnologiji, ki učinkovito nadzoruje dostop do avtorsko zaščitenih delo. To odločitev sprejmem ob zaključku postopka sprejemanja predpisov, ki ga vodi Register avtorskih pravic, ki mi da priporočilo. Na podlagi tega postopka in priporočila Registra moram ugotoviti, ali je prepoved izogibanja tehnološkim ukrepom, ki nadzorujejo dostop do avtorsko zaščitena dela povzroča ali bo verjetno povzročila škodljive učinke na zmožnost uporabnikov katerega koli posebnega razreda avtorsko zaščitenih del, da jih uporabljajo brez kršitev dela. Razredi del, ki sem jih določil v prejšnjem postopku, potečejo ob koncu trenutnega postopka, razen če zagovorniki razreda še enkrat dokažejo svoj primer. To je že četrtič, da sem se tako odločil. Danes sem določil šest razredov del. Za osebe, ki se izognejo nadzoru dostopa, da bi se vključile v nekršitvene uporabe del v teh šestih razredih, zakonska prepoved izogibanja ne bo veljala. Kot sem omenil ob zaključku preteklih postopkov, je pomembno razumeti namene tega sprejemanja predpisov, kot je navedeno v zakonu, in vlogo, ki jo imam pri tem. To ni široka ocena uspehov ali neuspehov zakona DMCA. Namen postopka je ugotoviti, ali trenutne tehnologije, ki nadzorujejo dostop do avtorsko zaščitena dela zmanjšujejo zmožnost posameznikov, da dela uporabljajo zakonito in ne kršijo avtorskih pravic načine. DMCA ne prepoveduje dejanja izogibanja nadzoru kopiranja, zato ta postopek oblikovanja pravil ne zadeva tehnologij, ki nadzorujejo kopiranje. Prav tako se to oblikovanje pravil ne nanaša na zmožnost izdelave ali distribucije izdelkov ali storitev, ki se uporabljajo za izogibanje nadzoru dostopa, ki ga ureja drugačen del oddelka 1201. Pri tem oblikovanju predpisov je register avtorskih pravic prejel 19 začetnih vlog, ki so predlagale 25 razredov del, veliko od njih vsebinsko dvojni, ki jih je Register razvrstil v 11 skupin in objavil v obvestilu o predlogu ureditve, s katerim želi dati pripombe k predlaganemu razredi. Predloženih je bilo 56 pripomb. V štirih dneh javnih zaslišanj v Washingtonu in Palo Altu v Kaliforniji je nastopilo sedemintrideset prič. Prepisi zaslišanj, kopije vseh pripomb in kopije drugih informacij, ki jih je prejel register, so objavljeni na spletni strani urada za avtorske pravice. Šest razredov del je: (1) Filmi na DVD-jih, ki so zakonito izdelani in pridobljeni ter so zaščiteni s sistemom kodiranja vsebine, kadar je izogibanje izvedeno izključno z namenom vključitve kratkih delov filmov v nova dela z namenom kritike ali komentarja in kjer oseba, ki sodeluje v izogibanju verjame in ima utemeljene razloge za domnevo, da je izogibanje potrebno za izpolnitev namena uporabe v naslednjih primerih: (i) izobraževalne uporabe s strani visokošolskih in univerzitetnih profesorjev ter visokošolskih in univerzitetnih študentov filmskih in medijskih študij; (ii) ustvarjanje dokumentarnih filmov; (iii) nekomercialni videoposnetki (2) računalniški programi, ki omogočajo brezžičnim telefonskim slušalkam izvajanje programskih aplikacij, kjer je izogibanje doseženo izključno z namenom omogočanja interoperabilnosti takih aplikacij, ko so bili zakonito pridobljeni z računalniškimi programi na telefonski slušalki. (3) Računalniški programi v obliki vdelane programske opreme ali programske opreme, ki omogočajo uporabo brezžičnega telefona telefonov za povezavo z brezžičnim telekomunikacijskim omrežjem, ko lastnik kopije računalniškega programa sproži izogibanje izključno za povezavo z brezžičnim telekomunikacijskega omrežja in dostop do omrežja odobri operater omrežja. (4) Video igre, dostopne na osebnih računalnikih in zaščitene s tehnološko zaščitni ukrepi, ki nadzorujejo dostop do zakonito pridobljenih del, kadar je izogibanje izvedeno izključno za namen testiranja v dobri veri za, preiskovanje ali popravljanje varnostne napake ali ranljivosti, če: (i) se informacije, pridobljene z varnostnim testiranjem, uporabljajo predvsem za spodbujanje varnosti lastnika ali operaterja računalnika, računalnika sistem ali računalniško omrežje; in (ii) se informacije, pridobljene z varnostnim testiranjem, uporabljajo ali vzdržujejo na način, ki ne spodbuja kršitev avtorskih pravic ali kršitev veljavne zakonodaje. (5) Računalniški programi, zaščiteni s ključi, ki preprečujejo dostop zaradi okvare ali poškodbe in ki so zastarel. Dongle se šteje za zastarel, če se ne proizvaja več ali če zamenjava ali popravilo ni več na voljo na komercialnem trgu; in (6) literarna dela, distribuirana v obliki e-knjige, ko so vse obstoječe e-izdaje dela (vključno z izdajami digitalnih besedil, ki jih dajo na voljo pooblaščeni entitete) vsebujejo kontrole dostopa, ki preprečujejo omogočanje funkcije glasnega branja knjige ali bralnikov zaslona, ​​ki besedilo upodabljajo v specializirano format. Vsi ti razredi del izvirajo iz razredov, ki sem jih določil ob zaključku predhodnega sprejemanja pravil poteka, vendar so se nekateri razredi spremenili zaradi razlik v dejstvih in argumentih, predstavljenih v tekočem postopek. Na primer, v prejšnjem zborniku sem določil razred, ki omogoča študij filma in medijev profesorjem, da se vključijo v nekršiteljsko dejavnost izdelave kompilacij filmskih izrezkov za učilnice navodilo. V sedanjem postopku je zapis podpiral razširitev tega razreda, da bi omogočili vključitev kratkih delov filmov v dokumentarne filme in nekomercialne videoposnetke z namenom kritike ali komentarja, kadar oseba, ki izvaja izogibanje, utemeljeno meni, da je treba izpolniti to namen. Strinjam se z Registrom, da zapis dokazuje, da ga je včasih treba zaobiti nadzor dostopa do DVD-jev, da bi te vrste pošteno uporabili kratke dele gibanja slike.

instagram story viewer